Det byggdes på flipperspel ikväll

Hmm, här borde man kunna få till ljud m.m. med hjälp av Arduino Uno.