Det finns många människor, av alla åldrar, som har idéer som dom förverkligar. Tankar som stöts och blöts och som ibland blir verklighet i någon kreation.

Skapandet tar ursprung ur slöjd-, hantverks- och uppfinnartraditionen, samtidigt som den anammar modern teknologi som tidigare bara var tillgänglig för industrin. Att dela med sig av den nyfunna eller befintliga kunskapen är kul, ju fler som kan desto mer kan man lösa och ju mer man lär sig desto mer att dela med sig av till andra.

Skapa är kul, dela med sig är kul. Kom till Kungsbacka Makerspace och ta del av, eller dela med dig till andra.

Vi syns där!