Styrelsen för Kungsbackas Makerförening består av:

  • Leif Ahlman (firmatecknare)
  • Pernilla Öhberg (firmatecknare)
  • Susanne Tobiasson (firmatecknare)
  • Mikael Öhberg